Банкеръ Daily

Новини

Съдът вписа промени в управлението на Стройинженеринг Казанлък

Съветът на директорите на Трейс Груп Холд АД като едноличен собственик на Стройинженеринг Казанлък ЕООД е освободил от длъжност управител на фирмата Силвия Иванова Василева.
Единствен управител на дружеството остава само Иван Калчев Порязов. Промяната се извършва в изпълнение на политиката на Трейс Груп Холд АД за оптимизиране на разходите в структурата. Дейността на Стройинженеринг Казанлък ЕООД е съсредоточена в изпълнение на инфраструктурни обекти и пътно поддържане в региона на Казанлък и близките общините.
Решението е вписано в Търговския регистър.

Facebook logo
Бъдете с нас и във