Банкеръ Daily

Новини

СЪДЪТ ВПИСА ПРОМЕНИ В РЪКОВОДСТВОТО НА КОРАДО-БЪЛГАРИЯ

С решение на Великотърновски окръжен съд са вписани промени в управителните органи на Корадо-България АД - Стражица. Заличена е като председател и член на управителния съвет, изпълнителен директор и представляващ дружеството Квйетослава Найманова. Като нов член и председател на управителния съвет, изпълнителен директор и представляващ дружеството е вписан Иржи Ржезничек. Третият член в оперативното управление е Марек Мусил. Компанията ще се представлява от Иржи Ржезничек и Радка Свободова, заедно и поотделно.
За шестте месеца на 2007 г. Корадо-България отчита ръст в нетните приходи от продажби от 2.52 пъти до 10.657 млн. лева. Това позволи на предприятието за производство на радиатари и камини да излезе на печалба от 383 хил. лв. спрямо отрицателен финансов резултат за същия период на миналата година от 394 хил. лева.
Основен акционер, притежаващ 98.2% от акциите с право на глас в общото събрание, е чешката компания Корадо АД. Останалата част от капитала е собственост на физически и юридически лица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във