Банкеръ Daily

Новини

СЪДЪТ ВПИСА ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ПИШЕЩИ МАШИНИ АД

С решение на Пловдивския окръжен съд е вписано в регистъра за търговски дружества прекратяването и обявяването в ликвидация на Пишещи машини АД - Пловдив, със срок на ликвидация 6 месеца и с ликвидатор Янко Христов Ковачев.
На извънредното общо събрание на акционерите на Пишещи машини АД, проведено на 19 март, гласували за прекратяването му и обявяване в ликвидация.
Предметът на дейност на дружеството е производство на пишеща и организационна техника, търговия в страната и чужбина в областта на електронната и електротехническата промишленост.

Facebook logo
Бъдете с нас и във