Банкеръ Daily

Новини

Съдът вписа новият състав на Надзорния съвет на БАКБ

На 18 юли в Търговския регистър са вписани промени в Надзорния съвет на ТБ Българо-американска кредитна банка АД - София (5BN), съобщиха от трезора. В надзорния орган са включени Цветелина Карагьозова, Мартин Ганев и Джейсън Лайл Кук. От състава на Надзорния съвет е отписан Джон Патрик Пауър.
След промените актуалният състав на Надзорния съвет е: Цветелина Карагьозова - председател, Маршал Лий Милър - заместник-председател, и членовете Мартин Ганев, Джейсън Лайл Кук, Евгений Иванов и Кирил Манов.
Вписани и гласуваните промени в Устава на БАКБ от извънредното събрание на акционерите, проведено на 5 юли за създаване на нов раздел VIб Главен директор Риск.

Facebook logo
Бъдете с нас и във