Банкеръ Daily

Новини

СЪДЪТ ВПИСА НОВИЯТ КАПИТАЛ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

С решение на Софийския градски съд е вписано увеличението на капитала на Недвижими имоти София АДСИЦ - София от 500 хил. лв. на 650 хил. лв. чрез издаване на нови 150 хил. бр. обикновени акции с номинална стойност 1 лв. всяка една.
Учредители на дружеството бяха управляващото дружество Статус Капитал АД, което е записало акции за сметка на договорен фонд Статус Нови Акции - 49% от капитала, инвестиционен посредник Статус Инвест АД с 9%, Статус - 1 АД и Екозона АД с по 6% и Софконсултинг АД с 30 на сто.
Изпълнителен директор на дружеството е Димитър Атанасов Георгиев, заместник-председател - Владислав Панев, представител на Статус Инвест, и Любомир Владимиров Павлов.
Дружеството със специална инвестиционна цел ще инвестира в няколко пазарни сегмента - офиси, жилищни имоти, търговски имоти, парцели, земеделска земя и индустриални имоти, които са основно в София.

Facebook logo
Бъдете с нас и във