Банкеръ Daily

Новини

СЪДЪТ ВПИСА НОВИЯТ КАПИТАЛ НА ЕЛАНА ХОЛДИНГ В РАЗМЕР НА 4 МЛН. ЛЕВА

С решение на Софийския градски съд от 23 ноември 2007 г. е вписано увеличението на капитала на Елана Холдинг АД - София от 3 797 603 лв. на 4 млн. лв., съобщи БФБ-София. Това е станало чрез издаване на нови 202 397 бр. обикновени поименни налични акции с номинална стойност 1 лев всяка, от които 184 795 лв - апортна вноска - вземания, на стойност 1 196 522.80 лв., съгласно съдебно-оценителна експертиза, приета с определение от 9 ноември 2007 г. на Софийски градски съд. Регистрирани са и промените в устава на дружеството.
Тези промени са гласувани от извънредното общо събрание на акционерите на Елана Холдинг, проведено на 14 ноември 2007 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във