Банкеръ Daily

Новини

Съдът вписа ликвидацията на ЕЛАРГ

На 25 септември в Търговския регистър е вписано прекратяването на дейността на Еларг Фонд за земеделска земя АДСИЦ - София (4EC) и обявяване на дружеството в ликвидация, съобщиха от фонда за секюритизация на недвижими имоти.


Срокът на ликвидацията е една година, считано от вписването на процедурата в Търговския регистър. За ликвидатор е назначен Веселин Божидаров Данев, който ще представлява на дружеството.


От 28 септември (петък) акциите на дружеството със специална инвестиционна цел се преместват на Алтернативен пазар BaSe, сегмент акции, съобщиха от БФБ-София.

Facebook logo
Бъдете с нас и във