Банкеръ Daily

Новини

Съдът вписа Христина Кирилова за постоянен синдик на обявената в неплатежоспособност фирма Мостстрой-Пловдив

В Търговския регистър е вписано определение на Пловдивския окръжен съд, с което в съответствие с приетите решения от първото събрание на кредиторите на Мостстрой-Пловдив АД (в неплатежоспособност), проведеното на 11 юли 2011 г., за постоянен синдик на дружеството е назначена Христина Петкова Кирилова. Информацията е от Мостстрой АД - София (5MY), което също е в неплатежоспособност.
На 6 юни тази година в Търговския регистър е вписано решението на Пловдивския окръжен съд от 31 май, с което е обявена неплатежоспособността на Мостстрой-Пловдив АД - Пловдив с начална дата 30 септември 2010 година. Открито е производство по несъстоятелност за фирмата от Пловдив и е постановена обща възбрана и запор върху имуществото на дружеството. За временен синдик на Мостстрой-Пловдив АД беше назначена Христина Петкова Кирилова с дата на встъпване в правомощия - 10 юни 2011-а.

Facebook logo
Бъдете с нас и във