Банкеръ Weekly

Новини

Съдът отмени разпоредба, свързана с паркирането на инвалиди в столицата

Административният съд на София отмени като незаконосъобразна разпоредбата, определяща реда за паркиране на инвалиди. Делото е образувано по жалби на двама граждани срещу приетите критерии за право на издаване на т.нар. карти за преференциално паркиране на хора само с определени видове увреждане, а не на всички хора с увреждания. Съдът счита, че правото на достъпна градска среда е признато за всички хора с увреждания, независимо от степента им на увреждане. С въпросната разпоредба се нарушава равнопоставеността на инвалидите.


Не е ясно дали критериите, залегнали в Приложение № 11, обхващат наистина всички bdquo;най-затруднениrdquo; ,например не са включени лица с трайно намалена работоспособност поради психични, бъбречни, онкологични и др. заболявания.


Съдът е приел, че регламентацията, ограничаваща достъпа до местата за паркиране на необхванатите от посочените критерии хора с увреждания, е в нарушение на Конституцията, Закона за защита от дискриминация и Закона за интеграция на хората с увреждания.

Facebook logo
Бъдете с нас и във