Банкеръ Daily

Новини

Съдът обяви Мостстрой в несъстоятелност

С решение от 2 март на Софийския апелативен съд е открито производство по несъстоятелност по отношение на Мостстрой АД, съобщиха от дружеството чрез сайта на БФБ-София.
Обявена е неплатежоспособността на дружеството с начална дата 30 септември 2010 година. За временен синдик на Мостстрой АД е назначен Иво Веселинов Велчевски.
За дата на първото общо събрание на кредиторите е определена 4 април 2011 година. Наложена е обща възбрана и запор върху имуществото на Мостстрой АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във