Банкеръ Daily

Новини

СЪДЪТ Е ВПИСАЛ ПРОМЕНИТЕ В МЕНИДЖМЪНТА И ФИРМАТА НА МЕСОКОМБИНАТ-СМОЛЯН

С решение на Пловдивски окръжен съд от 21 януари 2008 г. са вписани промени в управителните органи на Месокомбинат-Смолян АД - Пловдив, съобщи БФБ-София. Съгласно тях Илия Крумов Филипов и Гергана Рафаилова Василева са освободени като членове на Съвета на директорите на дружеството. На тяхно са избрани за член и председател на Съвета на директорите Грифи Консулт ЕООД, представлявано от Гергана Рафаилова Иванова, и Екоенергия ООД, представлявано от Валентин Чудомиров Найденов. За изпълнителен директор е избран Антон Рафаилов Иванов. След промяната Съвета на директорите е в състав: Антон Рафаилов Иванов - изпълнителен директор, Грифи Консулт ЕООД, представлявано от Гергана Рафаилова Иванова - председател, и Екоенергия ООД, представлявано от Валентин Чудомиров Найденов. Дружеството ще се управлява и представлява от изпълнителния директор Антон Рафаилов Иванов.
Вписана е и промяна името на фирмата от Месокомбинат-Смолян АД на Ангер АД. Компанията ще има и нов предмет на дейност: търговия в страната и в чужбина, отдаване под наем на движими и недвижимо имущество, търговско представителство и посредничество, управление на финансовите ресурси и всякакви други дейности, незабранени от закона. Дружеството може да извършва в страната сделки от всякакъв вид, включително да придобива и отчуждава в съответствие със закона недвижими и движими вещи и вещни права, ценни книги, права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау, авторски произведения и други обекти на интелектуалната собственост, да придобива права от всякакъв вид и да се задължава по всякакъв начин.
Съдът е вписал и актуализираният устава на дружеството, както и е допуснал прилагането на годишния финансов отчет за 2006 г. на Месокомбинат-Смолян АД по партидатата му в търговския регистър.

Facebook logo
Бъдете с нас и във