Банкеръ Daily

Новини

СЪДЪТ Е ВПИСАЛ НОВИЯТ КАПИТАЛ НА СИЛА ХОЛДИНГ

В БФБ-София АД е постъпила информация от Сила Холдинг АД - Стара Загора, според която в търговския регистър е вписано увеличението на капитала по партидата на компанията от 90 886 лв. на 2 090 378 лв. чрез издаване на нови 1 999 492 броя обикновени, безналични, поименни акции с номинална стойност 1 лев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във