Банкеръ Daily

Новини

Съдът е прекратил производството по несъстоятелност на ЕМПИ - Тополово

На 26 юли тази година година Пловдивският окръжен съд е взел решение за прекратяване на производството по несъстоятелност на ЕМПИ АД - Тополово (58E), съобщиха от компанията.
Решението се взема на основание чл.740 от Търговския закон поради сключването на договор от 20 май 2010 г. за уреждане плащането на паричните задължения между длъжника и кредиторите на несъстоятелността.
По делото, чрез прехвърляне на вземания, единствен кредитор е останал Асенова крепост АД.
Началната дата на неплатежоспособността на фирмата беше 30 юни 2006 г., а съдебното решение за обявяване в несъстоятелност е издадено на 8 януари 2008 година. Синдик на дружеството е Елияна Борисова Анталовичева.
Най-голям акционер е Холдинг Асенова крепост АД с дял от 32.88% от общия капитал, а други юридически лица държат още 3.226% от книжата с право на глас. Група физически лица са собственици на 46.734% от капитала, като с най-голям дял сред тях е Стефан Димитров Бъчваров, който притежава 17.16% от общия капитал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във