Банкеръ Daily

Новини

СУБСИДИРАНАТА ОТ ДЪРЖАВАТА ЗАЕТОСТ ВЕЧЕ Е ИЗЧЕРПАНА, ЗАЯВИ СТАНИШЕВ

Една от уникалните черти на ЕС е неговият социален характер. Той се основава на солидарността, а социалните измерения на всички политики са ясни и много видими. С тези встъпителни думи премиерът Сергей Станишев откри Седмицата на социалната политика – съвместна инициатива на МТСП и на Европейската комисия. Тя ще продължи до 30 май и ще протече в поредица от дискусии по различни теми от социалната сфера. Това е важно събитие за България и се радвам, че София е първата европейска столица, избрана за неговото провеждане, изтъкна още в приветствието си министър-председателят.
Социалните права са залегнали много ясно в Лисабонския договор, което е голям успех и врата не само за провеждане на адекватна политика на национално ниво, но и за търсене на добрите практики и решения на ниво ЕС, каза премиерът пред участниците във форума. По думите на премиера живеем в динамичен свят, който се променя всеки месец и конкуренцията, натискът към ЕС са много високи. Това ни задължава да търсим нови измерения и инструменти за запазването на социалния характер на ЕС, да го съчетаем с конкурентоспособността, да реализираме успешно икономическо развитие на Европа и гарантиране на правата на хората.
Министър-председателят подчерта, че в този аспект социалната политика трябва да бъде също много динамична. Достатъчно е да погледнем проблемите, успехите и новите предизвикателства пред страната ни за последните 5-6 години, каза той, като отбеляза: забелязва се рязко намаляване на нивото на безработица, голямо увеличаване на коефициента на заетостта и други нови тенденции. Българското правителство се старае да отговори на тази динамика чрез промяната на акцентите и приоритетите, обобщи премиерът.
Според него, ако по-рано субсидираната заетост е била необходим и полезен инструмент, който да гарантира правата на хората, достъпа до пазара, то сега този инструмент е изчерпал своята необходимост и на преден план излиза развитието на човешкия ресурс, най-вече квалификацията и преквалификацията, процесът на обучение през целия живот.
За мен лично е много важно да се засилят и контролните функции на българската държава по отношение на спазването на условията на труд, на защита на правата на трудещите се, защото имаме законодателство на европейско ниво, но не винаги успяваме да контролираме неговото изпълнение, заяви още премиерът Сергей Станишев. Според него, в много сектори България е изправена пред недостиг на работна сила, в това число и квалифицирана.
Трябва са съумеем да се впишем в европейската политика по миграция, да намерим допълнителни източници на трудови ресурси без да смятаме, че това ще реши основните ни проблеми, каза още премиерът и подчерта, че основният ресурс на развитие е човешкият капитал вътре в страната. Като един от основните приоритети на правителството той открои развитието на системите за преквалификация и един от инструментите в тази посока – оперативната програма Човешки ресурси .
Министър-председателят пожела на участниците във форума интересни дискусии и добри резултати. В резултат на европейската социална седмица ще можем да очертаем адекватни и динамични политики, които ще позволят на България да се нареди сред успешните европейски държави, както от гледна точка на икономическия растеж, така и на динамичната социална политика.
Министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова отбеляза в началото на форума, че в рамките на седмицата ще се обсъждат всички политики в социалната сфера, които вълнуват както България, така и страните-членки на ЕС. Инициативата на МТСП и ЕК предвижда дискусии на тема „Антидискриминацията и равни възможности”, „Социалната закрила и социалното включване”, „Безопасността и здравето при работа”, „Миграцията и труда”, „Политиката по заетостта в България”, „Европейски Социален фонд в България”.

Facebook logo
Бъдете с нас и във