Банкеръ Daily

Новини

СУБСИДИИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПРИ НОВИ УСЛОВИЯ

Увеличава се максималният размер на безвъзмездната помощ, която се отпуска на клиентите след успешно завършване на енергоспестяващ проект, съобщават от Банка ДСК . Проектите са по програмата за кредитиране Енергийна ефективност в дома на Европейската банка за възстановяване и развитие.
Максималният размер на възстановената сума за всяка от енергоспестяващите дейности в едно домакинство и на един кредитоискател е както следва: енергоефективна дограма - 20%, до ? 350; изолация на стени - 20%, до ? 450; изолация на покриви - 20%, до ? 350; изолация на подове - 20%, до ? 350; енергоспестяващи котли на биомаса - 20%, до ? 600; слънчеви колектори за топла вода - 20%, до ? 600; енергоефективни газови котли - 20%, до ? 600; енергоефективни термопомпени системи за отопление и климатизация - 20%, до ? 600;
Сумарно безвъзмездната помощ не може да надхвърля левовата равностойност на 2 000 EUR за едно домакинство и за един кредитополучател.
Един клиент-физическо лице може да кандидатства за повече от един кредит Енергийна ефективност в домакинствата, но само за енергоспестяващи дейности в едно жилище на един адрес, в една и съща финансираща банка и за различни енергоспестяващи мероприятия.
Помощта от Европейската банка за възстановяване и развитие може да достигне до размер на 30% от кредита, когато живеещите в многоетажна жилищна сграда заедно предприемат изпълнение на енергоспестяващи подобрения на цялата сграда. Условието е кредитът по тази програма да се отпусне на минимум 50% от домакинствата в жилищния блок от една и съща банка- партньор на Европейската банка за възстановяване и развитие. Безвъзмездната помощ и в този случай не може да надхвърля неговата равностойност на 2 000 EUR за едно домакинство

Facebook logo
Бъдете с нас и във