Банкеръ Daily

Новини

СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ВЕЧЕ ЩЕ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА КРЕДИТИ

Студенти и докторанти до 35-годишна възраст, които учат в редовна форма на обучение за професионален бакалавър или магистър, ще имат право да кандидатстват за кредити. Това предвижда приетият окончателно Закон за кредитиране на студенти и докторанти, който влиза в сила, веднага след обнародването му в Държавен вестник, предаде БНР. За да могат да кандидатстват за кредит, желаещите трябва да не са отстранявани, да не са прекъсвали обучение, както и да нямат придобита вече същата квалификационна степен. Кредитите ще се отпускат за целия или за част от периода на обучение за покриване на таксите за обучение и за издръжка.
Правото за издръжка възникна при раждане или при пълно осиновяване на дете по време на обучението и се ползва от родителя, който упражнява родителските права. Ако това се отнася и за двамата родители, ще се ползва само от единия. Парите ще се отпускат само в български лева. Кредитите ще се предоставят от банки, които са сключили с министъра на образованието типов договор и са включени в електронен регистър на министерството.
Държавата ще гарантира главницата и лихвите на кредитното задължение и ще плаща непогасената част от общия размер на задължението при настъпване на трайна неработоспособност над 70%, при смърт, при раждане или при пълно осиновяване на второ или следващо дете в рамките на 5 години от изтичането на гратисния период.

Facebook logo
Бъдете с нас и във