Банкеръ Daily

Новини

СТРОИТЛЕСТВОТО БЕЛБЕЖИ СПАД ПРЕЗ МАЙ С 10,4%, СЪОБЩАВАТ ОТ НСИ

По предварителни данни през май 2009 г. произведената строителна продукция е с 10.4% под нивото на април 2009 година, съобщиха от Националния статистически институт (НСИ). Сградното строителство е със значителен относителен дял (65.3%) в общото строително производство и регистрира намаление от 12.0%, а в гражданското/инженерното строителство - от 7.1%.
Общата строителна продукция през май 2009 г. намалява с 14.5% в сравнение със същия месец на предходната година, което е резултат от спада със 19.6% на сградното строителство. Гражданското строителство бележи намаление с 3.0% спрямо май 2008 г., но поради по-малкия си относителен дял не влияе съществено върху общия индекс на строителната продукция. Несигурната икономическа среда и финансовите затруднения остават основни проблеми за строителните предприятия. Регистрираният по-малък спад на гражданското строителство спрямо май 2008 г. е показателен, че строителните предприемачи изпитват затруднения за довършване на започнатите сгради и насочват усилията си към доизграждане на строителни съоръжения, свързани с инфраструктурата.
От НСИ уточняват, че от януари 2009 г. индексите на строителната продукция се изчисляват по новата Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008). Едновременно с това е сменена и базисната година - индексите са изчислени при база 2005 година. Данните за предходните периоди - назад до 2000 г., са преизчислени по КИД - 2008

Facebook logo
Бъдете с нас и във