Банкеръ Daily

Новини

СТРОГ КОНТРОЛ ВЪРХУ БЮДЖЕТНИТЕ РАЗХОДИ ИСКАТ ОТ ПД СОЦИАЛДЕМОКРАТИ

Проблемът с финансовия контрол и борбата с корупцията придобива решаващо значение за успешното развитие на България в рамките на ЕС. Законосъобразното и целесъобразно изразходване на бюджетните средства има ключов характер, тъй като тези ресурси са значително повече от парите по европейските програми, злоупотребите с които в момента са във фокуса на вниманието на българската и европейската общественост. Това се казва в позиция на Политическо движение Социалдемократи във връзка с представения от Министерски съвет доклад за изпълнение на държавния бюджет за 2007 г. в Народното събрание.
Според социалдемократите в бюджетната практика през последните години се е наложил порочният принцип на „преизпълнение” на приходите, изкуствено генериране на фискални излишъци и изразходването на последните без адекватен парламентарен контрол. Това важи с особена сила за изпълнението на фискалната програма за 2007 г. Подобен подход създава условия за неефективност и корупция, предупреждат от политическото движение. Ето защо те са формулирали четири предложения. Първо, българският парламент да поеме инициативата за налагането на стриктен контрол върху целесъобразното и законосъобразно разходване на публични финансови средства не само по отношение на еврофондовете, но преди всичко при вътрешните финансови ресурси.
Второ, предлага се преди Народното събрание да обсъжда доклада за изпълнение на Държавния бюджет за 2007 г., Сметната палата да се произнесе за правилността на изразходване на средствата на българския данъкоплатец. Това да стане редовна практика при приемането на бъдещите правителствени доклади.
Трето, при значителни разминавания между прогнозната и фактическата макрорамка, както и при сериозни несъответствия между планираните и фактическите приходи и разходи, е необходимо да са приема специален закон за изменение на държавния бюджет. Това в частност трябваше да стане в средата на 2007 г., когато тенденциите вече са очертани.
И четвърто, ПД Социалдемократи разглеждат предложението на българското правителство за субсидиране от държавния бюджет на бенефициентите по европейски програми, за които бяха спрени средствата от Европейската комисия като рисково. Има реална възможност с парите на данъкоплатците, управляващите да финансират доказани от ЕС корупционни схеми в България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във