Банкеръ Daily

Новини

Стратегия щяла да гарантира устойчивото развитие на минния сектор

Приемането на стратегията за минния отрасъл на България ще гарантира устойчивото развитие на сектора. Това става ясно от залегналите в проекта на минната стратегия текстове, които бяха подложени на обществено обсъждане днес. На дискусията присъства и зам.-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Евгения Харитонова. Тя припомни, че през 2010 г. в министерството е създаден Единният орган за цялостно управление и контрол на подземните богатства в страната.


По думите на Харитонова един от приоритетите на правителството в областта на индустриалната политика е именно разработването на национална стратегия за минната индустрия. Тя подчерта, че в документа трябва да се отрази най-точно балансът между интересите на обществото и бизнеса.


Всички постъпили забележки, становища и препоръки ще бъдат разгледани, за да се постигне крайната цел ndash; създаване на устойчива за развитието на сектора стратегия. С реализацията на стратегията ще бъде постигнат балансиран икономически, социален и екологичен подход при проучването, добива и преработката на подземните богатства. Ще бъде гарантирана и стабилна инвестиционна среда, прозрачна и ясна регулаторна и институционална рамка и ефективна система за контрол, подчерта Харитонова.


Една от целите на националната стратегия за развитие на минната индустрия е да насърчи лоялната конкуренция в сектора и рационализирането на дейностите на миннодобивните предприятия. Стимулира се и разработването на ефективни технологии за рационален добив и оптимално оползотворяване на невъзобновяемите природни ресурси. В стратегията се акцентира и на опазването на околната среда и земните недра, както и управлението на минните отпадъци. Социална цел на минната стратегия е осигуряването на безопасни работни места, повишаване квалификацията на кадрите в сектора и гарантиране на достойно трудово възнаграждение, посочи още Харитонова.

Facebook logo
Бъдете с нас и във