Банкеръ Daily

Новини

СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА НАСТОЯВА ЗА УСКОРЯВАНЕ НА ВОДЕН ПРОЕКТ

Зам. -кметът на Столична община Ирина Савина поиска ускоряване на работата по проектирането на Интегриран проект за водния сектор, финансиран по ИСПА, както и разделяне на проекта на три етапа с цел стартиране на строителството в кратки срокове, съобщиха от пресцентъра на Столична община. Днес в общината се състоя среща между зам.- кметът Ирина Савина и представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на финансите, ДКЕВР, Софийска вода и Карстен Размусен - дирекция Регионална политика България Н4 в Европейската комисия. По време на разговорите бяха обсъдени развитието и проблемите по реализацията на проекта - сключване на второ допълнително споразумение със „Софийска вода”, решаване на проблемите, свързани с придобиване на собствеността върху терените през които преминават трасетата и изготвянето на работни проекти. По време на срещата Савина е поставила въпроса за ускоряване на работното проектиране от страна на консултанта , както и необходимостта от разделяне на проекта на три етапа с цел стартиране на строителството в кратки срокове.
Интегриран проект за водния сектор на град София” финансиран по програма ИСПА включва обектите: пет станции за пречистване на питейни води и водопроводи – „Кантон Плана планина”, „Пасарел”, „Янчовска”, „Железнишка”, „Стара река” , „Рехабилитация на Рилския водопровод”, „Водопровод по бул. „Черни връх”; шест главни колектора – „Десен Перловски”, „Ляв Владайски”, „Десен Слатински”, „Дубльор на Ляв Владайски”, „Колектор Банкя”, „Колектор от бул. „Бъкстон” по бул. „Тодор Каблешков” до „Десен Владайски колектор”; „Нови Искър помпена станция и тласкател” и „Рехабилитация на първични и вторични утаители и третично третиране в ПСОВ „Кубратово”.
На 11 януари 2006 година беше подписан Финансов меморандум между Европейската Комисия и правителството на България на стойност 58,5 млн. евро. Министерството на околната среда и водите определи чрез търг консултантската фирма Carl Bro за извършване на работно проектиране, технически задания за пълен инженеринг и тръжни досиета, която започна работа на 01.10.2007 година. Дейността на Консултанта трябва да приключи до края на май 2008 година

Facebook logo
Бъдете с нас и във