Банкеръ Daily

Новини

Столичната община готви инвестиционен проект за канализация на Манастирски ливади – изток, Кръстова вада – изток и Гърдова глава

Столичната община чрез открита процедура по Закона за обществените поръчки набира оферти за изготвяне на работни проекти за дейности, свързани с подготовка за осъществяване на инвестиционен проект по изграждане на канализация на местностите Манастирски ливади – изток (район Триадица), Кръстова вада – изток (район Лозенец) и Гърдова глава (район Витоша) на територията на София. Мерките са по процедура с референтен № BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма Околна среда 2007-2013 г. по три обособени позиции.
Поръчката изисква изготвяне на работни проекти по всички части съгласно приложените технически задания за проектиране по всички позиции, както и изработване на количествено стойностни сметки по всички части за всяка обособена позиция.
Документация за участие може да се получи до 25 октомври.

Facebook logo
Бъдете с нас и във