Банкеръ Daily

Новини

Стюарди ще помагат за опазването на реда при спортни мероприятия

По-високи санкции за спортно хулиганство и полагане на обществено полезен труд предвиждат промени в Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни прояви. Измененията бяха приети на първо четене от парламента. С промените се разширява понятието спортно хулиганство и се дава възможност за налагане на наказанието полагане на безвъзмезден труд в полза на обществото, когато извършителят на деянието не може да заплати глобата поради липса на доходи и право на собственост, срещу които да бъде насочено принудителното изпълнение. Обществено полезен труд ще се налага също при по-тежки противообществени прояви и при повторение на деянието. Досегашните разпоредби на закона предвиждат съдът по преценка заедно с наказанието да налага и принудителната административна мярка забрана за посещения на спортни мероприятия в страната и в чужбина. Сега се предлага кумулативно налагане на наказанието и мярката.


Със законопроекта се регламентират правомощията на стюардите при спортни мероприятия. Те ще се изразяват в проверка на обекта и зоната преди и след спортното мероприятие. Ще дават указания и информация на посетителите и ще проверяват документи и знаци. Няма да допускат лица и превозни средства без право на достъп. Стюардите ще наблюдават поведението на посетителите в секторите, за да предотвратят нежелани инциденти. Те ще оказват съдействие в района на спортните обект на органите на реда. Предвидено е стюардите да преминават специализирано обучение, като курсовете ще се организират от спортните клубове по програма, съгласувана с Министерството на физическото възпитание и спорта и с Министерството на вътрешните работи. Въвеждат се допълнителни изисквания към монтирането и използването на видеокамерите в спортната зона и се ограничава възможността едно лице да бъде придружител на повече от три деца.

Facebook logo
Бъдете с нас и във