Банкеръ Daily

Новини

Стефан Генчев увеличи дела си в Билборд до 20 процента

Стефан Василев Генчев е закупил на БФБ-София на 2 000 броя акции, или 0.013% от капитала на Билборд АД, съобщиха от дружеството. Сделката е с дата на сетълмент в Централен депозитар АД - 28 март.
В резултат на промяната Стефан Генчев притежава пряко 3 млн. броя акции и същия брой гласове в общото събрание, или 20% от капитала на Билборд АД.
Стефан Генчев упражнява правото на глас в общото събрание по 3 млн. броя книжа от капитала на публичното дружество пряко, а не чрез контролирани лица.
Билборд АД предлага офсетов и дигитален печат и е оператор на рекламните площи в софийското метро.
Компанията отчете 6.27% намаление на консолидираните продажби на годишна база до 27.7 млн. лв. за 2010 година. Печалбата на групата обаче се увеличава с 1.75% и в края на декември е 290 хил. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във