Банкеръ Daily

Новини

Ставаме все по-конкурентоспособни

България прави сериозен скок по отношение на конкурентоспособността си. Страната се придвижва от 74-то до 62-ро място в годишната класация на Световния икономически форум, пише в редовния доклад за конкурентоспособността на икономиките на 144 страни.


През тази година страната ни изпреварва Словакия, която е на 71-во място и е много преди Румъния, която е 78-ма. За сравнение южната ни съседка Гърция е на 96-та позиция. Най-доброто предишно класиране на България е било през 2010 г., когато сме били на 71-во място сред 139 държави. България подобрява позициите си по отношение на почти всички фактори за конкурентоспособност, които са общо 12 на брой.


Най-голям принос за доброто класиране има представянето по отношение на макроикономическата стабилност - 31-во място сред 144 страни. По този показател страната ни прави сериозен скок - от 46-то до 31-во място. Това е свързано с добрите показатели за управлението на държавния дълг, ниския бюджетен дефицит, нивото на националните спестявания и други.


По отношение ефективността на пазара на труда страната се придвижва със седем позиции напред - от 56-то на 49-то място. Положително се оценява гъвкавостта на пазара на труда, облекчените практики по наемане и освобождаване на работници, сравнително високата степен на участие на жените в работната сила. Сред недостатъците са ниска производителност на труда, подценяване на професионалния мениджмънт, липсата на сътрудничество между работодатели и служители.


България се придвижва със седем позиции напред при фактора образование и квалификация (от 70-та до 63-та), както и по отношение на инфраструктурата (от 87-мо място през миналата година до 76-то сега).


Факторите, които дърпат страната назад в класирането продължават да бъдат работата на институциите, липсата на достатъчно иновации и развитието на бизнеса. Негативните оценки са свързани с неефективната съдебна система (122 позиция), организираната престъпност, наличието на множество бизнес регулации (109 място), разпространението на корупционни практики. Най-конкурентоспособна в световен мащаб остава икономиката на Швейцария, следвана от Сингапур, като сред първите десет попадат пет държави-членки на Европейския съюз. Сред тях най-добре се представя Финландия, която е трета в общото класиране. Следват я Холандия и Великобритания, които подобряват позициите си в сравнение с миналата година. Германия запазва 6-тото място, за разлика от САЩ, която отстъпват с две места от 5-то до 7-мо място.

Facebook logo
Бъдете с нас и във