Банкеръ Daily

Новини

Стартират серия от семинари за Кампанията за директни плащания на площ

Седмица преди началото на Кампанията за директни плащания на площ 2011 г. Държавен фонд „Земеделие” организира тридневен семинар за експертите от централно управление и областните дирекции. Това съобщиха от фонда. Обучението ще се проведе от 21 до 23 февруари в Трявна, а до края на месеца ще бъдат извършени инструктажи и за служителите от общинските служби „Земеделие”. „Целта е да се обхванат всички служители, които ще бъдат ангажирани с приема на заявленията за подпомагане по СЕПП (Системата за единно плащане на площ)”, съобщи изпълнителният директор на фонда Светослав Симеонов.
Традиционно кампанията започва на първи март и продължава до 15 май, като се дава и буферен срок от 15 май до 9 юни за закъснелите кандидати. Субсидията на тези земеделски производители се намалява с 1% за всеки просрочен ден след 15-май, когато са подадени заявленията.
През тази година за първи път освен по традиционните схеми за растениевъдство и животновъдство земеделските производители ще могат да кандидатстват за субсидии и по мярка 213 „Плащания по НАТУРА 2000 за земеделски земи”. Право на това подпомагане ще имат стопани, чиито земи се намират в защитени зони, включително ливади и пасища от горския фонд, като минималният размер на ползваната от тях площ трябва да бъде поне 3 дка, а минималният размер на един парцел – 1 дка.
Допълнителни субсидии през тази година са предвидени и за животновъдите, които ще бъдат подпомогнати по нови две схеми – за отглеждане на овце-майки и кози-майки в икономически уязвими общини в Южна България и за отглеждане на овце-майки и кози-майки в необлагодетелствани райони.

Facebook logo
Бъдете с нас и във