Банкеръ Daily

Новини

СТАРТИРАТ 5 НОВИ ПРОЦЕДУРИ ПО ОПАК

На 28 май стартира 5 нови процедури по Оперативната програма “Административен капацитет” на обща стойност 45 млн. лв, съобщиха от пресцентъра на Министерството на държавната администрация. Те са насочени към държавната администрация и органите на съдебната власт. Срокът за подаване на проектните предложения е 30 юли 2008 г., 17:30 ч.
Срокът за задаване на въпроси по процедурите е 14 юли 2008 г., а срокът за отговор – 21 юли 2008 г. Въпроси могат да се задават във форума на обновения сайт на ОПАК: www.opac.government.bg.
Централната, областните и общинските администрации могат да се състезават с проекти по две процедури на обща стойност 20 млн. лв. - “Прозрачна и почтена държавна администрация” (Приоритетна ос I: “Добро управление”, подприоритет 1.2) с общ бюджет 10 млн. лв. и “Администрацията – партньор на бизнеса” (Приоритетна ос I: “Добро управление”, подприоритет 1.4), с общ бюджет 10 млн. лв.
Съдилищата ще могат да кандидатстват с проекти по процедурата “Прозрачна и ефективна съдебна система” (Приоритетна ос I: “Добро управление”, подприоритет 1.5) с общ бюджет 5 млн. лв.
Конкретните бенефициенти в съдебната система (Министерството на правосъдието, Агенцията по вписванията, Националният институт на правосъдието, Висшият съдебен съвет, Инспекторатът към Висшия съдебен съвет, Върховният касационен съд, Върховният административен съд, Прокуратурата на Република България и Националната следствена служба) ще могат да кандидатстват по две процедури “Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси” (Приоритетна ос II: “Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.4), с общ бюджет 10 млн. лв. и “Подобряване на обслужването от страна на органите на съдебната власт чрез развитие на информационните технологии” (Приоритетна ос III “Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.3), с
общ бюджет 10 млн. лв.
Минималната стойност на подаваните проектни предложения е 500 000 лв., максимален праг – няма. Срокът за изпълнение на проектите е 12 месеца.

Facebook logo
Бъдете с нас и във