Банкеръ Daily

Новини

Стартира в България европейска кампания срещу детската бедност

С подписите на заместник-министъра на труда и социалната политика Валентина Симеонова и председателя на Държавната агенция за закрила на детето Надя Шабани стартира у нас европейска кампания срещу детската бедност. Подета от европейската детска мрежа Eurochild, кампанията цели да напомни, че детската бедност е сред най-сериозните предизвикателства, които ЕС трябва да преодолее.
Едно на всеки 5 деца в ЕС е заплашено от бедност, сочи официалната статистика, като всяко десето дете живее в семейство, в което никой от възрастните няма работа. Всеки седми млад човек на възраст между 18 и 24 години е само с основно образование и не е включен в обучения или квалификационни курсове – младежи в подобна ситуация са около три пъти по-застрашени от бедност, отколкото тези със средно образование.
У нас - 26% от българчетата, или над 420 000 деца, живеят в бедност. По този показател страната ни е на предпоследно място в ЕС, като само в Румъния детската бедност е по-висока.
Няколко са основните стъпки в борбата с детската бедност според европейските експерти.
Разработването на адекватна система за подкрепа на семействата в нужда – включваща не само достойни социални плащания, но и ефективна социална работа с тези хора.
Образованието е друг ключов фактор в борбата с бедността – необходимо е да се осигури достъп до образование на всяко дете, да се спре отпадането на децата от училище и да се създаде гъвкава система за квалификация на младите хора с ниско образование.
Ефективната здрава грижа за децата и майките, както и изграждането на работеща система за педиатрична помощ.
Кампанията „Да спрем детската бедност” за България се координира от Национална мрежа за децата с подкрепата на Институт за социални дейности и практики, членове на международната детска мрежа Eurochild. До края на годината на http://www.detskabednost.eu всеки може да подпише европейската петиция. Така българските граждани заедно с всички останали европейци ще припомнят, че борбата с бедността сред децата е сред приоритетите на тяхната работа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във