Банкеръ Daily

Новини

Стартира проект за създаването на единна система за работа с хората с увреждания на стойност 2 млн. лева

Стартира проект за създаването на единна система за работа с хората с увреждания на стойност 2 млн. лева. Негов бенефициент е Агенцията за хората с увреждания , съобщи министърът на труда Тотю Младенов на пресконференция.
Проектът се изпълнява по приоритетна ос 6 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и е насочен към укрепване на капацитета на институциите, работещи в сферата на пазара на труда и социалното включване. Предвижда се до края на 2012 г. да се създаде централизирана национална база данни, която да обхваща социално – икономическия статус на хората с увреждания и информация за действията на институциите, отговорни за тяхната интеграция. Създаването на единна база данни ще подобри политиките за интеграцията на хората с увреждания, каза министър Младенов и напомни, че правителството вече е приело Дългосрочна стратегия за заетост на хората с увреждания 2011 – 2020 година.
Дейностите, които проектът предвижда още са създаването на система за мониторинг и оценка на държавната политика за работа с хората с увреждания и система за планиране, контрол и администриране на бюджетните средства, предназначени за работа с хора с увреждания. В проекта е заложено и обучението на 120 души за работа с изградените системи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във