Банкеръ Daily

Новини

СТАРТИРА ПРОЕКТ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНОВАЦИЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА

Министерство на икономиката и енергетиката и Програмата на ООН за развитие стартират новия си съвместен пилотен проект Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България – ТЕХНОСТАРТ. Новата инициатива става компонент от програмата на Проект JOBS и първата му проява е подкрепа за екипа от ученици от Варна, класирани на второ място в конкурса на НАСА „Космическа колония. Със средства по проекта ще бъде финансирано пътуването и участието на 11-те ученика и техния ръководител в Годишната международна конференция за космическо развитие във Вашингтон от 29 май до 1 юни 2008 г., където ще им бъде връчена наградата. Колективната разработка е създадена в курсовете по астрономия на Варненската астрономическа обсерватория и планетариум.
Бюджетът на новия проект за 2008 г. е 222 000 лв., осигурени от Министерството на икономиката и енергетиката. Целта на инициативата е да се насърчават млади хора със съответно образование и иновативни бизнес идеи да започнат собствен бизнес, както и младежи с изключителни постижения в областта на иновациите и да се популяризират техните успехи. Предвижда се в рамките на ТЕХНОСТАРТ да бъде финансирано създаването на 7 микро и малки технологични младежки фирми. На базата на одобрените бизнес планове, младите таланти ще получат грантове от 20 000 лв., като съфинансирането от страна на бъдещите предприемачи ще е 10 на сто от безвъзмездната помощ.
В началото на юни на интернет страниците на Министерството на икономиката и енергетиката и на Проект JOBS ще бъдат публикувани процедурите и формулярите за кандидатстване за безвъзмездната помощ.
Освен грантове, бъдещите предприемачи ще имат възможност да ползват финансов лизинг до 30 000 лв. за закупуване на оборудване по условията на схемата на Проект JOBS. На новосъздадените фирми ще се оказва дългосрочно настойничество и мониторинг от бизнес центровете на JOBS за усвояването на безвъзмездната помощ и лизинга.

Facebook logo
Бъдете с нас и във