Банкеръ Daily

Новини

Стартира проект за модернизиране на приходната администрация

Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще се представи новия си проект „МРРБ – ефективна, модерна и прозрачна приходна администрация в услуга на гражданите и бизнеса”. То на стойност 838 904 лева. Финансирането е от Оперативна програма „Административен капацитет”. Изпълнението му ще продължи 18 месеца.
Изпълнението на проекта цели трансформиране на администрацията в полза на потребителите. Чрез него ще се подобрят действащите информационни системи и ще се изградят връзки между тях, ще се подобри качеството на обслужване на гражданите и ще се повиши събираемостта на приходите чрез внедряване на удобни за потребителя електронни услуги и регистри.
Пилотно ще бъдат внедрени 3 от платените услуги на МРРБ, към които в момента има най-висок интерес, сред които са издаването на разрешения за оценяване на съответствието на строителни продукти и одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една област и за обекти с национално значение. Заявяването им онлайн ще доведе до спестяване на време за потребителите и ще подобри отчетността и прозрачността при тяхното предоставяне.

Facebook logo
Бъдете с нас и във