Банкеръ Daily

Новини

Стартира обучение на помощник-инструктори по спортни и туристически дейности

В Димитровград стартира обучение по професия Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност, съобщиха от пресцентъра на общината. Това е станало възможно по силата на действащ на територията на общината Проект Нов избор - развитие и реализация по схема BG051PO001-1.1.03 Развитие от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси.
По специалността ще бъдат обучени общо дванадесет безработни, регистрирани в местната Дирекция Бюро по труда. На следващ етап идеята на всеки един от тях да бъде осигурена трудова заетост за срок от 12 месеца. Ангажиментите им ще са свързани пряко със стопанисваните от Общината спортни обекти, подпомагайки провеждането на различните спортни и туристически дейности. За труда си дванадесетте човека ще получават утвърдената в страната минимална работна заплата при регламентиран осемчасов работен ден.
Обучението се осъществява от Центъра за професионално обучение към столичната Национална асоциация за икономическа и социална интеграция. Занятията се провеждат в сградата на СОУ Васил Левски, като ще продължат до края на май.
Включването на професията Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност към първоначалния списък на проекта стана след изрично настояване от страна на кмета Стефан Димитров. Още през септември, миналата година, градоначалникът потърси съдействие от страна на министъра на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков. В резултат на това и получено впоследствие съдействие от министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов, списъкът с професиите бе увеличен.

Facebook logo
Бъдете с нас и във