Банкеръ Daily

Новини

Стартира общественото обсъждане на проекта на стратегия за управление на отработеното ядрено гориво

Проектът на стратегия за управление на отработеното ядрено гориво е публикуван на интернет страницата на МИЕТ –www.mee.government.bg, с което стартира общественото обсъждане на документа. Стратегията е разработена от междуведомствена група под ръководството на МИЕТ. Мнения и коментари по нея могат да се подават в срок от 45 дни на е-mail адрес [email protected]
Изработването на стратегията е мярка от Управленската програма на правителството в сектор eнергетика. Документът е съобразен с основните препоръки на МААЕ, Policies and Strategies for Radioactive Waste Management, NUCLEAR ENERGY SERIES No. NW-G-1.1, International Atomic Energy Agency, Vienna, 2009. както и с проекта на Директива на Съвета за безопасност при управление на РАО и ОЯГ на ЕК.
Стратегията има за цел да се гарантира създаването на цялостна рамка за управлението на отработеното ядрено гориво и на всички видове и категории радиоактивни отпадъци в страната. Тя определя начините за това в съответствие с енергийната политика на страната и предлага алтернативи с оглед на конкретните условия в България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във