Банкеръ Daily

Новини

СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД ЗАДЕЛИ 184 ХИЛ. ЛВ. ЗА АКЦИОНЕРИТЕ СИ

Стара планина холд АД ще разпредели 184 211 лв. от чистата печалба за 2008 г. като дивидент за своите акционери. Остатъкът ще бъде отнесен във фонд Резервен. Това реши общото събрание, което се проведе на 23 юни. Компанията е единствената от бившите приватизационни фондове, която е раздавала дивидент за всяка година от дейността си, като ежегодно през последните години е осигурявала и постоянен ръст на размера на дивидента. Брутната сума за една акция е 0.00877 лв., а след приспадане на 5% данък: 0.00833 лв. (само за акционери-физически лица). Право да получат дивидент за миналата година ще имат лицата, вписани в книгата на акционерите най-късно до 7 юли, а изплащането му ще бъде в в периода от 10 септември до 9 декември 2009 година. Акционерите са гласували и за подновяване мандата на членовете на съвета на директорите - Евгений Узунов - председател, Васил Велев - изпълнителен директор, Финанс Инвест ООД, за нов петгодишен срок. Общото събрание е избрало И одитен комитет в състав: Мария Лазарова, Йорданка Георгиева и Нонка Зубева, с мандат от пет години. Стара планина холд АД е правоприемник на Централен приватизационен фонд АД, учреден на 27 септември 1996 година. Дружеството носи сегашното си наименование от април 1999 година. Холдингът обединява промишлени предприятия от различни индустрии - машиностроене, електрохимия, парфюмерия и козметика, текстилна и хранителна промишленост. Продуктите на предприятията от групата се продават в над 50 държави и са оценени от клиенти като Palfinger, Pinguely и Terex handlers. Холдинговото дружество има инвестиции в 11 фирми у нас, от които 5 са дъщерни, а балансовата им стойност възлиза на 23.369 млн. лева. Стара планина холд обявява текущите си финансови резултати (на консолидирана база) и на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга. Обобщените данни за първите пет месеца на годината сочат, че консолидираните продажби са намалели с 61.26%, като прогнозите за първото полугодие на годината са за намаление с над 60% в сравнение със същия период на миналата година. Продажбите на М+С Хидравлик за този период са с 49.79% по-слаби, а за полугодието се очаква да бъдат с 51% по-малко. ХЕС е реализирало с 66.31% по-ниски продажби за същия период, като очакванията са този процент да се запази и през месец юни. Продажбите на Елхим-Искра отчитат спад от 55.50% в сравнение с миналата година, като този процент вероятно ще се запази и през шестия месец на годината.

Facebook logo
Бъдете с нас и във