Банкеръ Daily

Новини

СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД ЩЕ СЕ ТЪРГУВА НА ОФИЦИАЛЕН ПАЗАР, СЕГМЕНТ В

В БФБ-София АД е постъпило заявление за преместване на регистрираната емисия акции на Стара планина холд АД-София /CENHL/ от Официален пазар, Пазар на акции, сегмент С на Официален пазар, Пазар на акции, сегмент В. За да се прехвърли на по-високия сегмент, емисията трябва да е била търгувана минимум една година на Сегмент C или Неофициален пазар, или нетната стойност на емисията да е минимум 10 млн. лева. Емитентът трябва да има завършени две финансови години. Минималният брой акционери в дружеството трябва да е 100, като делът на миноритарните акционери не трябва да е по-малък от 10 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във