Банкеръ Daily

Новини

СТАНИШЕВ ЩЕ РАЗЯСНЯВА ПРЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИХОДИТЕ

Утре, 6 декември, в 12,15 ч. премиерът Сергей Станишев ще даде пресконференция в Гранитната зала на Министерския съвет. На нея ще бъде обявено точното разпределение на средствата по различните направления
Пресконференцията, в която ще участва и министърът на финансите Пламен Орешарски, е по повод полученото от Народното събрание разрешение за сметка на преизпълнението на приходите за т.г. да бъдат предоставени до 900 млн. лв. допълнителни бюджетни кредити по републиканския бюджет за 2007 г. .
Предвижда се част от финансовия ресурс да бъде използван за изграждане на пътна, железопътна, екологична и друга инфраструктура, както и за метрополитена в София. Друга част ще е за изпълнение на поети от страната ни ангажименти към Европейския съюз по глава „Енергетика” и „Телекомуникации и информационни технологии”. Ресурсът, който ще бъде предоставен за изпълнение на отговорностите по „Телекомуникации и информационни технологии”, е свързан с изграждането на Единния телефон за спешни повиквания 112. Ще бъдат отпуснати и временни безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи, в това число и за данък върху добавената стойност, по одобрени проекти и програми, съфинансирани от Европейския съюз. Пресконференцията на министър-председателя Сергей Станишев ще бъде излъчена директно по Българската национална телевизия и Българското национално радио

Facebook logo
Бъдете с нас и във