Банкеръ Daily

Новини

СТАЧКУВАЩИТЕ ГОРСКИ РАБОТНИЦИ ПОСТИГНАХА СПОРАЗУМЕНИЕ

В хода на преговорите между стачните комитети на НФ “Земеделие и горско стопанство” на КТ “Подкрепа” и Федерацията на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост на КНСБ, и Държавната агенция по горите е постигната принципна договорка за постигане на стачно споразумение, съобщиха от КТ “Подкрепа”.
Основните параметри в споразумението са: увеличение на работната заплата от 1 септември 2007 г. и двуетапно увеличение на заплатите през 2008 г. – месеците януари и юли; изплащане на допълнително материално стимулиране от икономии и преизпълнение на плана преди Коледа, като разпределението им по регионалните управления по горите ще става с участието на синдикатите; Държавната агенция по горите е готова да удовлетвори исканията на стачкуващите за изплащане на реално положения извънреден и нощен труд, съгласно Кодекса на труда; осигуряване на средства за работно облекло, съгласно нормативната уредба; участие на синдикатите в подготовката на новия Закон за горите.
Остават и някои нерешени проблеми в системата като: къде са средствата от субсидията на горската стража за 2007 г.; гаранции от страна на държавата за защита на горската стража.
Очаква се с промените в Закона за горите държавните лесничейства да получат право на стопанска дейност, което ще осигури финансова стабилност на системата.
След одобрение от страна на стачкуващите структури на двете синдикални федерации споразумението ще бъде подписано в четвъртък в сградата на Народното събрание.

Facebook logo
Бъдете с нас и във