Банкеръ Daily

Новини

Средната работна заплата за септември е 704 лева

Средната месечна работна заплата за юли е 691 лв., за август - 683 лв., и за септември 2011 г. - 704 лева. Данните са от Националния статистически институт.


През третото тримесечие на 2011 г. средната месечна работна заплата намалява спрямо второто тримесечие на 2011 г. с 0.9% до 693 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата, са: Операции с недвижими имоти- с 11.1%, и Финансови и застрахователни дейности - с 6.2 на сто. Най-голямо увеличение на средната работна заплата през третото тримесечие на 2011 г. спрямо второто тримесечие на 2011 г. се наблюдава в Селско, горско и рибно стопанство - с 5.5%, и Строителство - с 1.9 на сто.


През третото тримесечие на 2011 г. средната месечна работна заплата нараства с 8.6% спрямо третото тримесечие на 2010 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - с 21.4%, и Професионални дейности и научни изследвания - с 21.1 на сто.


Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2011 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в следните икономически дейности: Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - 1 558 лева; Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива - 1 429 лева; Финансови и застрахователни дейности - 1 340 лева.


Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: Административни и спомагателни дейности - 438 лева; Хотелиерство и ресторантьорство - 458 лева; Други дейности - 486 лева.


Спрямо третото тримесечие на 2010 г. средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2011 г. в обществения сектор нараства с 3.0%, а в частния сектор - с 10.7 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във