Банкеръ Daily

Новини

СПРЯХА ТЪРГОВИЯТА С АКЦИИТЕ НА СТЪРДЖАН АКУАФАРМС АД

Търговията с акции на Стърджан Акуафармс АД беше прекратена за два дни от 26 юни със заповед на изпълнителния директор на БФБ-София. Причината е намаляването на номиналната стойност на една акция, без да се намалява капиталът на дружеството. Общото събрание на акционерите одобри намаляване на номиналната стойност на акциите от 10 на 1 лв. без промяна на капитала. Така броят на акциите ще нарасне до 1 716 330 спрямо 171 633 досега. Търговията ще бъде възобновена на 28 юни 2006 г. след вписване на промяната в Централен депозитар АД. Акционерите взеха решение и за промяна на името на дружеството на САФ Магелан АД и за разпределяне на брутен дивидент от 2.70 лв. на акция за 2005 година.
Дружеството възнамерява да издаде емисия корпоративни петгодишни облигации. Общият размер на емисията ще бъде между 1 и 3 млн. евро, а годишният купон ще е в диапазона 5-12 процента. Нетната печалба на Стърджан Акуафармс за миналата година е 882 хил. лв., като освен средствата за дивидент 330 хил. лв. са заделени за оборотни средства, а 88 хил. лв. се разпределят в резервния фонд на компанията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във