Банкеръ Daily

Новини

СПРЯХА ТЪРГОВИЯТА С АКЦИИТЕ НА ЕВРОХОЛД АД

Комисията за финансов надзор издаде разрешение за временно прекратяване на търговията с емисията акции, издадени от Еврохолд АД, София, считано от 14 ноември 2006 година. Това ще важи до приключване на производството по преобразуване на Еврохолд АД чрез сливане със Старком холдинг АД или до получаване от БФБ-София АД на решение на общото събрание на акционерите на някое от двете преобразуващи се дружества, че съответната компания няма да се преобразува.

Facebook logo
Бъдете с нас и във