Банкеръ Daily

Новини

Според Световната банка българската икономика се възстановява от кризата

Българската икономика се възстановява от кризата и съществуват положителни перспективи пред страната да постигне разумен, устойчив растеж, включващ всички социални групи. Изравняването на жизнените стандарти на българите с тези на жителите в Европейския съюз е пряко свързано със засиленото управление и усвояване на европейските фондове и с подобряването на качеството на инфраструктурата, както и с нейното „зелено” използване. Този извод направиха министър-председателят Бойко Борисов и директорът на Световна банка за Централна Европа и Балтийските страни Питър Харолд, съобщиха от правителствения пресцентър. Двамата обсъдиха днес основните елементи на подкрепа от страна на Световната банка през следващите пет години.
Групата на Световната банка в момента подготвя нова Стратегия за партньорство с България за периода 2011-2015 г., която се очаква да бъде дискутирана от Борда на изпълнителните директори на банката през май тази година. Новата стратегия за партньорство трябва да подкрепи страната ни за постигането на разумен и устойчив растеж за всички с фокус върху реформите на политиките и засилване на институционалния капацитет в определени сектори. Целта е България да се възползва максимално от съществуващото европейско финансиране, като подкрепата от Световна банка е под формата на нов вид техническа и аналитична помощ и само допълващо финансиране при нужда.
“Имате прекрасен екип и нещата в последната година вървят действително добре. За Световната банка е привилегия да продължи сътрудничеството си с България по пътя й като успешен член в Европейския съюз. Световната банка възнамерява да работи със сраната, за да се подпомогне усвояването на средствата от ЕС чрез предоставяне на нов тип услуги, а именно такива, базирани на знанието, за да се посрещнат предизвикателствата на стратегията Европа 2020 в области като иновации, адаптация към климатичните промени и намаляване на въглеродните емисии. При необходимост банката ще предоставя и финансови средства, които да допълнят средствата, идващи от европейските институции”, заяви Питър Харолд.
„Изключително съм доволен от ползотворното сътрудничество между българското правителство и Световната банка и не се съмнявам, че то ще продължи. Благодарение на съвместните ни усилия, българите вече виждат реализацията на проектите, за които 20 години само слушаха обещания”, заяви премиерът Бойко Борисов.
По време на днешната среща беше подчертан стремежът на банката да продължи да подкрепя развитието на инфраструктурата на България, като беше изтъкнато, че е започнала работата за подкрепа на реформите в железопътния сектор. Беше изтъкнато също така, че Международната финансова корпорация, институцията от Групата на Световната банка, която работи с частния сектор, ще продължи да подкрепя зелените инвестиции и тези, свързани с климатичните промени и насочени към инфраструктурата, промишлеността, селското стопанство и социалния сектор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във