Банкеръ Daily

Новини

Според Министерството на финансите, исковата премия се стабилизирала трайно

Исковата премия на България се стабилизира трайно, показват актуалните индикатори. Това съобщиха от Министерството на финансите, което преотвори за трети път от началото на годината, емисията държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в евро, с оригинален матуритет от 5 години. Одобреното количество ДЦК възлиза на 14 млн. евро, с което общият обем на емисията в обращение достигна 74 млн. евро. Параметрите на емисията потвърждава ролята й на бенчмаркова облигация в този матуритетен сегмент и подпомагат увеличението на нейната ликвидност на вторичен пазар.
Общият обем на заявените поръчки достигна близо 73 млн. евро, при коефициент на покритие 1.46. На аукциона бе отчетено участие както на банки и инвестиционни посредници, така и на други институционални и крайни инвеститори.
Постигнатата на аукциона среднопретеглена годишна доходност за одобреното количество ДЦК е 4.16%, като регистрираният спред спрямо германските федерални облигации със сходен остатъчен матуритет е около 1.87 процента. Спредът е под стойността на показателя 5Y CDS (около 211 б.т.), който отчита премията по застраховката срещу неплатежоспособност на България. Среднопретеглената годишна доходност на аукциона е под текущата доходност на деноминираните в евро и със сходен остатъчен матуритет еврооблигации на Унгария, Турция, Румъния и Испания.
Устойчивата тенденция и резултатите от проведения аукцион са положителни индикации за последващо благоприятно развитие на пазара на ДЦК, твърдят анализаторите от финансовото министерство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във