Банкеръ Daily

Новини

Според БСК законодателните промени в данъчната политика ще стимулират икономиката

Българската стопанска камара изрази в писмо до вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков своето становище относно представените законодателни промени в данъчната политика във връзка с насроченото заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество днес.От БСК подкрепят промените в данъчното законодателство, осигуряващи приемане и изпълнение на бездефицитен бюджет в условия на глобална икономическа криза и неопределеност относно нейната продължителност, ефекти, време за възстановяване на националната икономика. Същевременно изразяват необходимостта от „пакетно” обсъждане на промените в данъчното осигурително законодателство, проектите на бюджет на държавата и ДОО, при представени предварителни разчети за оценка на въздействието на предложенията с най-значим ефект върху бизнеса и данъкоплатците. От БСК заявяват принципите си относно въвеждане на принципа на мълчаливото съгласие в данъчното законодателство, като принципът на „мълчаливия отказ” следва да се прилага само по изключение и при строго определени условия и случаи. По повод намаляването на сроковете за възстановяване на ДДС – в условията на криза и намален достъп до кредитиране е наложително приемане на допълнителни законови гаранции за съкращаване на сроковете за възстановяване на ДДС-кредита и изработване на правила и процедури за ускореното му връщане. Забавеното възстановяване на ДДС ощетява дружествата, блокира финансови средства, прави ги по-неконкурентоспособни, увеличава междуфирмената задлъжнялост. По Закона за акцизите и данъчните складове следва да се въведе ясна регламентация на условията за издаване на удостоверенията за освобождаване от акциз на крайни потребители на енергийни продукти, които не се използват като моторни горива или за отопление. По Закона за корпоративното подоходно облагане от БСК предлагат да се обсъди внимателно отмяната на чл.189а (§18 от ЗИД на ЗКПО), регламентираща отмяна на данъчното облекчение за инвестиции от над 10 млн. лева, като промените бъдат внесени при необходимост (след решение от ЕК по допустимост на предоставяната държавна помощ). По Закона за местните данъци и такси камарата смята, че предлаганата промяна в чл.64, ал.1 регламентира само кой е платецът на такса битови отпадъци по чл.62. Отново не се въвежда принципа „замърсителят плаща”, т.е. определяне на таксата за битови отпадъци в зависимост от генерираните количества. Според председателя на БСП Божидар Данев, като национално представена работодателска организация считат, че въвеждане на предлаганите законодателни промени, водещи до усъвършенстване на данъчното законодателството и създаването на равни условия за извършване на независима икономическа дейност на всички участници на пазара, ще има стимулиращ ефект за развитието на икономиката в условията на действаща икономическа криза.

Facebook logo
Бъдете с нас и във