Банкеръ Daily

Новини

Споразумение за междубанковите такси подпомага развитието на SEPA

Visa Европа приветства постигнатото днес споразумение с Европейската комисия, свързано с междубанковите такси за разплащания с карти за директен дебит. Предложенията на компанията за междубанковите такси (Multilateral interchange fees - MIFs) при трансграничните транзакции с карти за директен дебит в Европейското икономическо пространство бяха приети след серия от публични консултации.
Според него Visa Европа ще задържи на 20 базисни точки (0.2%) средните трансгранични междубанкови такси за транзакции с карти за директен дебит за период от четири години. Същото ограничение ще бъде въведено и при местните тразакции с карти за директен дебит за държавите, в които по подразбиране се прилагаха междубанковите такси от Visa Европа. В тези държави междубанковите такси преди март 2009 г. се определяха от тези на трансграничните, която практика ще продължава да се прилага. Същото важи и за вътрешните транзакции с карти за директен дебит, които се определяха директно от Visa Европа. Повечето от тези страни имат свои собствени ангажименти за местни междубанкови такси или по-малък брой разплащания с карти за директен дебит, и поради тези причини, цялостното влияние ще бъде минимално.

Facebook logo
Бъдете с нас и във