Банкеръ Daily

Новини

Спират временно търговията с акциите на Маунтин Парадайс Инвест

От 4 януари (петък) БФБ-София временно спира търговията с емисията акции, ISIN код BG1100028080, издадена от Маунтин Парадайс Инвест АДСИЦ - София (MRH), съобщиха от борсовия оператор. Решението е свързано с отнетия му от Комисията за финансов надзор лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.


Спирането е за за срок от три работни дни.


Според данните от Комисията за финансов надзор регистрираният капитал на Маунтин Парадайс Инвест е в размер на 502 хил. лв., разпределени в 502 хил. акции всяка с номинална стойност от по 1 лев.


Дружеството получи лиценз от КФН за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства във недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) през август 2008 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във