Банкеръ Daily

Новини

Спират търговията с облигации на Райфайзенбанк (България)

На основание чл. 35, ал. 2, т. 2 от Част III на Правилника на БФБ-София АД се прекратява регистрацията на емисия от облигации, регистрирана на Неофициален пазар на облигации, с ISIN код BG2100036065, издадена от ТБ Райфайзенбанк (България) ЕАД - София.
Тя е с борсов код: 9ILA, а основание за прекратяване е настъпващ падеж на емисията на 30 октомври.
Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане и плащане на главница, е 21 октомври (сряда).

Facebook logo
Бъдете с нас и във