Банкеръ Daily

Новини

Спира търговията с акциите на Оргахим

От 28 ноември (сряда) БФБ-София прекратява регистрацията на Основен пазар BSE, Сегмент акции Standard на емисията акции, с ISIN код BG11ORRUAT13, издадена от Оргахим АД - Русе, съобщиха от борсовия оператор. Книжата на русенската компания за производство на бои и лакове се търгуват с борсов код 5ORG.


Комисията за финансов надзор отписа Оргахим АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, съобщи дружеството. Това е стана с решение на надзора от 21 ноември.


Трите най-големи акционера в дружеството, Уайтбийм Холдингс Лимитид, Тайдъл Уейв Трейдинг Лимитид и Поликолор АД отправиха търгово предложение към миноритарните акционери на Оргахим АД. При него те успяха да съберат над 95% от книжата с право на глас в общото събрание на компанията.


Търговото предложение беше за изкупуването на 37 465 броя акции с номинална стойност 1 лев всяка, представляващи 7.45% от капитала на Оргахим АД на цена 90 лв. за един брой.


Целта на предложителите беше да увеличат своя дял в дружеството до 100% и да делистват компанията от борсата.


nbsp;В следващите пет години тези акционери, които не са участвали в процедурата могат да продадат акциите си на цената от 90 лв. за дял.


Във връзка с прекратяване на регистрацията на емисията акции на Оргахим, БФБ-София я изважда и от базата на изчисляване на индекса BG40. Решението влиза в сила от 29 ноември (четвъртък).

Facebook logo
Бъдете с нас и във