Банкеръ Daily

Новини

Спешни мерки за финансово стабилизиране на „Български пощи ЕАД обяви министър Цветков

Спешни мерки за финансово стабилизиране на „Български пощи ЕАД обяви на пресконференция министърът на транспорта Александър Цветков. Изпълнението на екшън-плана за намаляване на разходите и повишаване на приходите е с очакван положителен ефект от 4,8 милиона лева. Срокът за прилагане на мерките е до края на март 2010.
На първо място спират всички процедури за поръчки на оборудване и материали, които не са свързани с пряката дейност на пощите. Предвижда се увеличаване на приходите чрез привличане на нови и разширяване на предмета на договорите със съществуващи клиенти.
Намаляването на разходите ще се постига с преразглеждане на транспортните разходи и с намаляване на оперативните разходи като цяло. 70 на сто от пощенските станции работят на загуба, затова е необходимо спешно въвеждане на нови разходни норми за труд. Организационната промяна в дружеството ще доведе до намаляване на административния персонал.
Министър Цветков подчерта, че е необходима оптимизация на организационната структура на оператора, както и привличане на инвестиционен капитал и ноу-хау. Ако бъде запазено статуквото, „Български пощи биха могли да отделят за периода 2010-2014 година едва 16 милиона лева за инвестиции, което ще бъде пречка пред стартиране на нови дейности. Ще се наложи редуциране на персонала и в крайна сметка изоставането няма да бъде преодоляно.
Осигуряването на външни партньори, може да доведе до 3 пъти по-големи инвестиции, повишаване на конкурентоспособността, разкриване на нови дейности и пренасочване на персонал към тях, така че да бъдат запазени повече работни места, обясни министърът.
В процеса на преструктуриране на Български пощи се предвижда 100 процента запазване на държавната собственост върху съществуващите към момента активи. При създаването на 5 дъщерни дружества по видове дейности, БП ще държи поне 51 на сто от капитала в новите структури. Новите дружества няма да придобиват собственост върху настоящи активи на БП и ще участват само в разпределението на печалба от „нов бизнес.
Екипът на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията работи за създаване на конкурентна среда в пазара на пощенските услуги като цяло. МТИТС реагира в кратки срокове на предупреждение от Европейската комисия за неспазен ангажимент от страна на предишното правителство за либерализиране на сектора. Внесохме и защитихме в Народното събрание промените в Закона за пощенските услуги, който е съобразен с изискванията на новото европейско законодателство и с резолюции на Всемирния пощенски съюз.
С промените в закона отпада регистрационния режим за дейности като куриерски услуги, електронни преводи и т.н. Тези дейности вече ще могат да се осъществяват след подаване на уведомление. Промяната ще насърчи развитието на сектора и ще улесни функционирането на 78 фирми, регистрирани като оператори на неуниверсална пощенска услуга.
Основните промени са свързани с отваряне на пазара за нови пощенски оператори. Пощенските парични преводи ще останат на лицензионен режим, но извън универсалната услуга. В резултат частните компании ще могат да предоставят услугата в облекчен режим. В момента в страната ни работят 6 оператора, които могат да се възползват от либерализирания режим.
Една от най-важните промени е, че частните оператори, които не разполагат със собствени офиси за обслужване на клиенти, могат да сключват договор с „Български пощи, за да използват съществуващата мрежа. Тя е най-широката в страната и осигурява услуги в близо 3000 селища. Тази промяна към момента засяга 17 пощенски оператора.
За първи, път се предвижда пощенските оператори, извършващи универсална пощенска услуга, да осигуряват за своя сметка ежегодно измерване на изпълнението на нормативите за качеството, от независима организация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във