Банкеръ Daily

Новини

Специализирани Бизнес Системи ще изкупи до 3% собствени акции в следващите пет години

На 9 февруари съветът на директорите на Специализирани Бизнес Системи АД - София (6SP) е взел решения за започване на процедура по вливане на едноличните дъщерни дружества БЛК ЕООД, Екопласт България ЕООД, и Сконтова къща-София ЕООД, за последното от които се очаква вписване на промените по партидата в Търговския регистър, в Специализирани Бизнес Системи АД. Информацията е от компанията майка.
На 9 февруари съветът на директорите на Специализирани Бизнес Системи АД е гласувал за стартиране на процедура за взимане на решение фирмата обратно да изкупи чрез БФБ-София до 3 на сто собствени акции с оглед подкрепата ликвидността на акциите на дружеството на капиталовите пазари.
Срок на извършване на изкупуването е не по-дълъг от пет години от датата на взимане на решение. Минимална цена на обратното изкупуване ще е равна на минималната среднодневна борсова цена за една акция в период от 52 седмици преди датата на обратното изкупуване. Максималната цена ще е 75 % от максималната среднодневна борсова цена за една акция в период от 52 седмици преди датата на обратното изкупуване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във