Банкеръ Daily

Новини

СПАРКИ ЕЛТОС УВЕЛИЧИ ПЕЧАЛБАТА ИС ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО ДО 6.221 МЛН. ЛВ.

Спарки Елтос АД - Ловеч е реализирало приходи от продажби в размер на 49.232 млн. лв. за първите девет месеца на 2007 г., което представлява ръст на продажбите от 50% в сравнение със същия период на миналата година. Разходите по икономически елементи се увеличават с 33% до 41.35 млн. лв., финансовите разходи се запазват почти без промяна и са 1.484 млн. лв., докато финансовите приходи са 208 хил. лв. при 131 хил. лв. към 30 септември миналата година.
Реализираната през периода печалба на дружеството е 6.221 млн. лв. в сравнение с реализирания положителен финансов резултат от само 148 хил. лв. преди година.
Основният капитал на предприятието за производство на електроинструменти е 14 млн. лева. През тази година дружеството вече увеличи капитала си с 12 млн. лв. със собствени средства.
Сега от Спарки Елтос планират ново увеличение, но с права, като се очаква от издадените 2.8 млн. бр. нови акции с емисионна стойнсот от 16 лв. за брой, да бъдат набрани общо 44.8 млн. лева. Мениджър по емисията е инвестиционният посредник Уникредит Булбанк АД, а търговията с правата стартира на 18 октомври.
С набраните средства ще се финансира четиригодишната инвестиционна програма на дружеството за увеличаване на производствения капацитет.

Facebook logo
Бъдете с нас и във