Банкеръ Daily

Новини

СПАРКИ ЕЛТОС ЩЕ РЕГИСТРИРА ПОСЛЕДВАЩА ЕМИСИЯ АКЦИИ ЗА ТЪРГОВИЯ НА БОРСАТА

В БФБ-София АД е постъпило заявление за регистрация на последваща емисия акции на Спарки Елтос АД - Ловеч на Официлен пазар на акции, сегмент В, съобщи БФБ-София. Тя е издадена в резултат на увеличаване капитала на машиностроителната фирма от 14 млн. лв. на 16 735 320 лв. чрез издаването на 2 735 320 броя акции с номинална стойност от 1 лев всяка една. Емисията е с ISIN код BG11ELLOAT15.

Facebook logo
Бъдете с нас и във